Služby


Dom seniorov Agape (2013 -súčasnosť)

Felcánova 111/25; 900 21 Svätý Jur

Druh služby
Domov sociálnych služieb (DSS – pobytová/ročná forma)
Cieľová skupina
Pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 3 Zákona o sociálnych službách
Kapacita
4 miesta
Druh služby
Zariadenie pre seniorov (ZPS – pobytová/ročná forma)
Cieľová skupina
Pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy 3 Zákona o sociálnych službách), rovnako pre fyzické osoby v dôchodkovom veku a potrebujú pomoc zariadenia z iných vážnych dôvodov
Kapacita
31 miest
Denné centrum Baobab (2016 – 2022)

Blagoevova 2675/10; 851 04 Bratislava – Petržalka

Druh služby
Domov sociálnych služieb (DSS ambulantná forma)
Cieľová skupina
Pre deti vo veku 2 až 15 rokov s viacnásobným postihnutím odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti najmenej V podľa prílohy 3 Zákona o sociálnych službách), alebo nevidiace – prakticky nevidiace (a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy 3 Zákona o sociálnych službách)
Kapacita
15 miest
Dom seniorov Agape II (2020 – súčasnosť)

Felcánova 105/21; 900 21 Svätý Jur

Druh služby
Zariadenie pre seniorov (ZPS – pobytová/ročná forma)
Cieľová skupina
Pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy 3 Zákona o sociálnych službách), rovnako pre fyzické osoby v dôchodkovom veku a potrebujú pomoc zariadenia z iných vážnych dôvodov
Kapacita
25 miest