Služby

Dom seniorov Agape (od roku 2013)

Felcánova 111/25,  900 21 Svätý Jur

Druh služby

Domov sociálnych služieb (DSS – pobytová/ročná forma)

Cieľová skupina

Pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 3 Zákona o sociálnych službách

Kapacita

4 miesta

Druh služby

Zariadenie pre seniorov (ZPS – pobytová/ročná forma)

Cieľová skupina

Pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy 3 Zákona o sociálnych službách), rovnako pre fyzické osoby v dôchodkovom veku a potrebujú pomoc zariadenia z iných vážnych dôvodov

Kapacita

31 miest

Dom seniorov Agape II (od roku 2020)

Felcánova 105/21; 900 21 Svätý Jur

Druh služby

Zariadenie pre seniorov (ZPS – pobytová/ročná forma)

Cieľová skupina

Pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy 3 Zákona o sociálnych službách), rovnako pre fyzické osoby v dôchodkovom veku a potrebujú pomoc zariadenia z iných vážnych dôvodov

Kapacita

25 miest