Vedenie n.o. Diaconia Svätý Jur

Manažment

profesor Július Filo – štatutár
Mgr. Daniela Nižňanská – riaditeľka sociálnych služieb

Odborný garant

Mgr. Daniela Nižňanská – riaditeľka sociálnych služieb

Dozorná rada

Ing. Tomáš Hyben, PhD. – predseda
Mgr. Peter Filo – člen
Mgr. Elena Strašková – člen

Správna rada

Mgr. Michal Koreň – predseda
Dr. Daniela Palk – člen
Dr. Robert Schütz – člen
JUDr. Jana Tomašovičová – člen
PaeDr. Zlata Šramová – člen