Kontakt

Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur

Felcánova 25
900 21 Svätý Jur
IČO: 45 741 239
Registračné číslo: OVVS-42016/411/2013-NO

riaditeľka sociálnych služieb

+421 908 461 131
info@diaconia-svatyjur.sk

vedúca sestra
(stav klientov)

+421 2 491 021 46
sestra@diaconia-svatyjur.sk

sociálny pracovník
(objednávanie návštev)

+421 2 491 021 48
socialny.pracovnik@diaconia-svatyjur.sk