KontaktNezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
Felcánova 25
900 21 Svätý Jur

IČO: 45 741 239
Registračné číslo: OVVS-42016/411/2013-NO


štatutár

info@diaconia-svatyjur.sk

riaditeľka sociálnych služieb

+421 908 461 131

info@diaconia-svatyjur.sk

administratíva (fakturácia)

+421 2 491 021 14

administrativa@diaconia-svatyjur.sk

vedúca sestra (stav klientov)

+421 2 491 021 46

sestra@diaconia-svatyjur.sk

sociálny pracovník (objednávanie návštev)

+421 2 491 021 48

socialny.pracovnik@diaconia-svatyjur.sk