Dom seniorov Agapé

poskytuje na Felcánovej 25 vo Svätom Jure tieto sociálne služby:


Zariadenie pre seniorov

 • odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby: 4 – 6
 • kapacita 25 miest
 • celoročná pobytová forma
 • odkázanosť určená cez obec

Zariadenie opatrovateľskej služby

 • odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby: 2 – 6
 • kapacita 3 miesta
 • celoročná pobytová forma
 • odkázanosť určená cez obec

Domov sociálnych služieb

 • odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby: 5 – 6
 • kapacita 5 miest
 • celoročná pobytová forma
 • odkázanosť určená cez VÚC

Denné centrum Baobab

poskytuje na Blagoevovej 10 – 12 v Bratislave tieto sociálne služby:


Domov sociálnych služieb

 • odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby: 5 – 6
 • kapacita 15 miest
 • veková skupina: 2-10 rokov
 • ambulantná forma
 • odkázanosť určená cez VÚC

www.centrumbaobab.sk


Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
Felcánova 25
900 21 Svätý Jur

IČO: 45 741 239
Registračné číslo: OVVS-42016/411/2013-NO


Pracujeme na novej webstránke. Ohľadom podrobnejších informácií sa zatiaľ prosím informujte telefonicky alebo emailom.
Ďakujeme za pochopenie.