Prijímame nových klientov

N.o. Diaconia Svätý Jur je Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov, ktoré má útulný charakter rodinného typu, je zasadené do krásneho prostredia mesta Svätý Jur blízko Bratislavy.

Starostlivosť o našich obyvateľov je pre nás poslaním. Naša práca je založená na hodnotách  ľudského prístupu, pochopenia a láskavej služby.