Starostlivosť o našich obyvateľov je pre nás poslaním.
Naša práca je založená na hodnotách ľudského prístupu,
pochopenia a láskavej služby.

N.o. Diaconia Svätý Jur je Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov, ktoré má útulný charakter rodinného typu, je zasadené do krásneho prostredia mesta Svätý Jur blízko Bratislavy.

Podľa potrieb obyvateľov pripravujeme pestrú stravu bohatú na vitamíny, rovnako ako spoločenské, kultúrne a duchovné podujatia a rehabilitáciu telesných a duševných schopností. Rešpektujeme vierovyznanie a svetonázor obyvateľov, všímame si individuálne potreby každého obyvateľa a snažíme sa zlepšovať po každej stránke kvalitu života.

Prijímame nových klientov