História

Aká je história našich dvoch zariadení vo Svätom Jure ?

Priestory vybudovali a spoločnosť na prevádzku založili: AGAPÉ, Účelové zariadenie ECAV na Slovensku  a Evanjelické diakonické dielo Gallneukirchen, Rakúsko. V roku 2013 sme dobudovali a začali prevádzkovať „Dom seniorov AGAPE“ na Felcánovej ulici 111/25. Slávnostné otvorenie bolo  8. mája 2014 vtedy mal Dom seniorov kapacitu 35 lôžok. Od  4. januára 2021 je v prevádzke s 25 lôžkami „Dom seniorov AGAPE II“  na Felcánovej ulici 105/21. Slávnostné otvorenie bolo 5. mája 2023. Pre stavbu obidvoch objektov sme prijali dary od ľudí dobrej vôle, kresťanských a podnikateľských inštitúcií  z domova a zo zahraničia. Ich zásluhou a dobrovoľníckou službou bolo možné vybudovať obidva objekty pri rešpektovaní požiadaviek na komplexné moderné služby, osobné potreby a očakávania budúcich obyvateľov. Architektom obidvoch vzájomne prepojených objektov je Ing. arch. Bohuslav Lištiak.

Obidve budovy sú v prevádzke „Neziskovej organizácie Diaconia Svätý Jur“. Po registrácii na Bratislavskom samosprávnom kraji poskytujeme dva druhy celoročných pobytových sociálnych služieb: Zariadenie pre seniorov (56 miest) a Domov sociálnych služieb (4 miesta).

Aká vízia nás viedla pri tvorbe Domov seniorov vo Svätom Jure?

Odpoveď je jednoduchá. Pochopili sme, že tak ako sme my mladší dostali prostredníctvom  svojich rodičov lásku, je našou povinnosťou odovzdať ju starším, odkázaným na starostlivosť v domove. Táto povinnosť je tradíciou ľudstva od biblických dôb. V Biblii čítame: „Neodopri dobro tým, čo si ho zaslúžia, ak je v tvojej moci konať ho“ (Pr. 3,27).  Lásku treba obetavo konať, aby bol náš svet lepší.

Čo je naším cieľom?

Našim cieľom je poskytnúť teplo a lásku domova. Usilujeme sa o blízkosť, pochopenie a naplnenie potrieb našich obyvateľov v menších, rodinných skupinkách v prostredí tichého centra bývalého slobodného kráľovského mesta Svätý Jur.

Ponúkame podľa potrieb obyvateľov pestrú stravu bohatú na vitamíny, rovnako ako spoločenské, kultúrne a duchovné podujatia a rehabilitáciu telesných a duševných schopností. Naším cieľom je rešpektovať vierovyznanie a svetonázor obyvateľov. Naším cieľom je všímať si individuálne potreby každého obyvateľa a zlepšovať po každej stránke kvalitu života.

Naším cieľom je prekonávať osamelosť, ktorú mnohí seniori často zažívajú v domácom prostredí, láskavým empatickým spoločenstvom medzi obyvateľmi a spolupracovníkmi, sociálnymi a duchovným pracovníkmi. Usilujeme sa pomáhať pri nadväzovaní a pestovaní kontaktov s rodinami a priateľmi osobnými stretnutiami i za pomoci komunikačných nástrojov modernej doby. Tak vytvárame otvorený a láskavý domov.