Vedenie n.o. Diakonia Svätý Jur


Manažment

profesor Július Filo – štatutár

Ing. Silvia Doliaková – manažér zariadení

Odborný garant

PaeDr. Zlata Šramová

Dozorná rada

Ing. Tomáš Hyben, PhD. – predseda

Ing. Mgr. Ľubica Szabóová Vysocká – člen

Mgr. Gabriela Kmošenová – člen

Správna rada

Mgr. Michal Koreň – predseda

Dr. Daniela Palk – člen

Dr. Robert Schütz – člen

JUDr. Jana Tomašovičová – člen

PaeDr. Zlata Šramová – člen