Vedenie n.o. Diaconia Svätý Jur


Manažment

profesor Július Filo – štatutár

Mgr. Daniela Nižňanská – riaditeľka sociálnych služieb

Odborný garant

Mgr. Daniela Nižňanská – riaditeľka sociálnych služieb

Dozorná rada

Ing. Tomáš Hyben, PhD. – predseda

Mgr. Peter Filo – člen

Mgr. Elena Strašková – člen

Správna rada

Mgr. Michal Koreň – predseda

Dr. Daniela Palk – člen

Dr. Robert Schütz – člen

JUDr. Jana Tomašovičová – člen

PaeDr. Zlata Šramová – člen