História


Zariadenie sociálnych služieb vo Svätom Jure vzniklo myšlienkou profesora Júliusa Fila v jedinečnom partnerstve s organizáciou Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen, ktoré má 139 ročnú tradíciu a vo svojich programoch sa venuje seniorom a ťažko postihnutým, uplatňujúc princípy a nariadenia 448/2008 Z.z..